Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for Rjukankino.no

Rjukan kino skal i størst mulig grad være tilgjengelig for alle. Vi ønsker at all informasjon skal fremstå så tydelig og oversiktlig for brukeren som mulig. Derfor har vi lagt ved en tilgjengelighetserklæring som skal forsikre brukeren at dette er ivaretatt.

Tilgjengelighetserklæring

Gi oss en tilbakemelding

Opplever du at nettsiden vår er uoversiktlig, vanskelig å navigere i eller har du problemer med å lese teksten? Vennligst gi oss en tilbakemelding på dette ved å ringe kinosjefen 41515943 eller send oss en epost: rjukan.kino@tinn.kommune.no