VILDANDEN – et rettsdrama

Kommer til Verdensteateret 19.03.2020

Gregers Werle står tiltalt. Har han medvirket til at unge Hedvig Ekdal tok sitt eget liv (tiltale etter § 277, første ledd)? Eller, har han forlatt Hedvig i hjelpeløs tilstand (§ 288)? Dømmes han til fengsel i inntil 15 år eller går han fri? Juryen, ti frivillige legmenn, valgt blant publikum, avgjør Gregers Werles skjebne

JURYORDNINGEN

Sannheten skal frem! Under “Vildanden – et rettsdrama” gjeninnføres juryordningen. Opptil 10 forhåndsutvalgte personer sitter på scenen hver kveld og avsier sin dom over Gregers Werle. Å være jurymedlem er ingen skummel affære, og det stilles ingen krav til forhåndskunnskaper hverken om jus, Ibsen eller Vildanden. Det vi forventer er at du følger med i saksgangen slik at du har best mulig grunnlag til å avsi din dom på slutten av forestillingen.

Jurymedlemmer vil få et eget avholdt område for å motta enkle instrukser på hvordan ordningen fungerer, samt få utdelt kapper. Du skal ikke si noe under forestillingen, kun observere.

Du har nå muligheten til å få en helt unik teateropplevelse, helt gratis. Jurybillettene er nemlig gratis!

Hva venter du på? Meld deg til tjeneste, nå! Unik link til skjema https://teateribsen.no/meld-deg-til-jurytjeneste/?dato=Tors%2019.03&klokkeslett=19.00&sted=Verdensteatret

Hva betyr det å sitte i juryen?

Folkejuryen vil sitte på scenen under hele stykket. Du skal ikke si noe underveis i forestillingen, men av gi din skriftlige dom i slutten av rettsgangen. Det kreves ingen kvalifikasjoner eller forehåndskunnskap. Du må møte opp senest 30 min. før forestillingstart (For å hente din dommerkappe og billett). Påmelding er bindende. ved innsendt skjema vil du en bekreftelse på at det er ledig plass innen 1-2 virkedager. Spørsmål og kontakt sendes til: billett@teateribsen.no

·